Polskie uroczyska: Lesko

Lesko jest miastem o bardzo bogatej historii, którą stworzył wizjonerski i bardzo wpływowy ród Kmitów. Miasto znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, jest siedzibą powiatu oraz stolicą Gminy Lesko. Jest malowniczo położone: zdobi je rzeka San oraz Góry Sanocko-Turczańskie. Za granicami rozpoczyna się ocean dzikiej bieszczadzkiej przyrody, dlatego też na Lesko mówi się „Brama Bieszczad”. Samo miasto nie powinno być jednak ograniczane do pełnienia funkcji bazy wypadowej w Bieszczady, to swoista kapsuła czasu, która przenosi ludzi do XV wieku, a nawet i wcześniej – do czasów prehistorycznych. Okolice Leska były zamieszkiwane od dawien dawna, a na szczególną uwagę zasługują odkrycia archeologiczne, wskazujące że obszar Leska był umiłowany przez wędrujących Celtów.

Lesko powstało najprawdopodobniej pod koniec XIV wieku, chociaż pierwsze wzmianki pochodzą z lat 40. XV wieku. Raczej należy skoncentrować się na wzmiankach, gdyż zasadźcą miasta był Filip, mieszczanin z Sanoka, który bardzo krótko pełnił funkcje pierwszego wójta, a następnie zrzekł się ich na rzecz właściciela, czyli Jana Kmity herbu Szreniawa, kasztelana lwowskiego i przemyskiego. Nie ma informacji o dacie urodzenia Jana Kmity, ale znana jest data jego śmierci, dlatego też bardziej prawdopodobne jest, że Lesko powstało w XV wieku. Nazwa miasta miała pochodzić od słowa „leszczyna” lub od imienia drugiego księcia Polan z dynastii Piastów, Lestka. Jan Kmita nadał miastu prawa miejskie i prawo magdeburskie. Przekazał też herb Szreniawa i krzyż maltański. Do rozwoju handlu przyczynił się król Kazimierz Jagiellończyk, dzięki któremu miasto uzyskało przywilej organizowania jarmarków dwa razy w roku oraz targów co tydzień.

Ród Kmitów z czasem przeniósł swą siedzibę do Leska; tak oto powstał zamek w stylu późnogotyckim, współcześnie będący istną stylistyczną mieszaniną. Do zamku przeniosła się też Czarna Dama, będąca duchem wdowy po jednym z przedstawicieli rodu Kmitów, która po śmierci swego męża przywdziała czerń. Wdowa spłonęła w pożarze zamku w Sobieniu, ale do tej pory krąży tajemnym przejściem podziemnym pomiędzy dwoma zamkami.

Noclegi w Lesku [szczegóły w bazie Meteora] to okazja do pobytu w mieście, który swego czasu było wielokulturowe i tolerowało różnorodność wyznaniową. Do II wojny światowej mieszkała tutaj liczna społeczność żydowska, po której pozostał cmentarz żydowski oraz synagoga, zaadoptowana obecnie na cele kulturalne. Lesko opornie wchodzi w XXI wiek, ale pod względem turystycznym jest to zjawisko pozytywne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *